Advokatfirmaet Hohmann AS er et uavhengig advokatfirma i Østfold. Jeg jobber for å sikre dine verdier, interesser og rettssikkerhet.

Fra kontoret på Stortorvet (Gjensidigegården/Fredriksstad Blad) i Fredrikstad tilbyr advokat Petter Curteis-Hohmann juridisk rådgivning til næringsdrivende, privatpersoner, offentlige etater og organisasjoner. Petter har tidligere arbeidet mye med fast eiendom, særlig plan- og bygningsrett, hos Fylkesmannen og i kommunal sektor. Han har også erfaring fra en rekke andre spørsmål omkring fast eiendom.

Bilde av kartutstnitt - Advokat Fredrikstad - Advokatfirmaet Hohmann

Fast eiendom og bygningsrett

Regelverket rundt fast eiendom er omfattende, og har stor betydning for de aller fleste. Jeg har bred erfaring med plan- og bygningsrett, herunder byggesaker, reguleringsplaner, analyser av utbyggingspotensial, kommuneplan, arealdel, dispensasjon, plankrav, konsekvensutredning, med videre. Videre har jeg også betydelig erfaring med kjøp og salg av bolig og hytte, tinglysning, festetomter, håndverkertjenester mm.

Bilde av trappeoppgang 2 - Advokat Petter Hohmann - Advokat, Arverett, Familierett, Eiendomsadvokat, Fast eiendom, Kontraktsrett, Strafferett, Styrearbeid, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Østfold

Løsningsorientert og langsiktig bistand

Jeg fokuserer på å finne løsninger som klienten er tjent med. Noen ganger betyr det at det kjempes til siste slutt, andre ganger at man gir seg. Oftest finnes den beste løsningen et sted mellom ytterpunktene. Langsiktig tankegang er noe jeg forfekter. Mitt mål er at klienten skal oppnå resultater, anbefale meg til andre og komme tilbake i fremtiden for seinere hjelp fra meg.

Bilde av mynter med spirer og utsnitt av hus - Advokat Petter Hohmann - Advokat, Arverett, Familierett, Eiendomsadvokat, Fast eiendom, Kontraktsrett, Strafferett, Styrearbeid, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Østfold

Arv, familie og generasjonsskifte

Arveoppgjør kan medføre vonde og kostbare konflikter. Ved å planlegge kan konfliktene forebygges. Jeg har bred erfaring med arv, både forskudd på arv, testamenter og arveoppgjør etter loven. Jeg har også erfaring med vergemål og fremtidsfullmakter. Siden de flestes formuer i hovedsak består av fast eiendom, kombinerer jeg min erfaring på det området med rådgivning om arv og generasjonsskifter.

Bilde av fortvilet mann med mange regninger - Konkurs - Advokat Hohmann Fredrikstad - Advokatfirma

Konkurs

Jeg har jevnlig bostyreroppdrag for tingretten, og jobber da på vegne av tingretten. I arbeidet fokuserer jeg særlig på å ivareta kreditorer og arbeidstagere med krav til lønnsgarantifondet via NAV. Med min erfaring her bidrar til at det vil være lettere å forstå lovgivningen rundt en konkurs, og hvilke rettigheter man har både som arbeidsgiver og arbeidstaker. Du vil være i trygge hender og vite at alt blir ivaretatt.

Bilde av advokat og klient - Advokat Fredrikstad - Advokatfirma Hohmann

Straff og Fri Rettshjelp

Å bli mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt kan være en stor påkjenning. Jeg har jobbet som politiadvokat, og har derfor erfaring med strafferett og hvordan både politi, påtalemyndigheten og domstolene fungerer. Derfor jobber jeg som forsvarer for både privatpersoner og foretak. Jeg har også bred erfaring med kommunenes og statens bruk av såkalte forvaltningsrettslige sanksjoner, for eksempel pålegg, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr.

Bilde av styremedlemmer i et styrerom - Advokat Fredrikstad - Advokatfirma Hohmann

Styrearbeid

Jeg har styreverv og jobber jevnlig for styrer, da særlig med spørsmål knyttet til fast eiendom. Å være både styreleder / styremedlem er en omfattende, men spennende jobb. Trenger du hjelp til styrearbeid kontakt meg, så kan vi gå igjennom bedriftens ønsker og behov. Jeg kan hjelpe med alt fra arbeidende styreleder, styreevalueringer, leder eller nettverksleder, til f.eks drift av styringsgrupper.

Samarbeidspartnere

Advokatfirmaet Hohmann AS samarbeider med forskjellige aktører som hver på sine måter jobber med fast eiendom. Disse foretakene består av dyktige fagpersoner, som med sin kompetanse kan bistå på andre måter enn advokatfirmaet. Hver sak er ulik, og i noen tilfeller vil dine interesser kunne bli bedre ivaretatt av et samarbeid med andre aktører.
Samarbeidspartnerne blir aldri involvert eller informert om saker uten at det på forhånd er avtalt med klienten. Advokat Petter Hohmann – Advokat Fredrikstad

Kontakt oss

Mobil

(+47) 922 56 232

Epost

petter@hohmann.no

Adresse

Stortorvet 1, Fredrikstad

Driftskonto

9483.07.01561

Klientkonto

9483.07.02347

Org.nr.

921 757 603