Advokatfirmaet Hohmann

Advokatfirmaet Hohmann AS

Din advokat i Østfold

Advokatfirmaet Hohmann AS er et uavhengig advokatfirma i Østfold. Vi jobber for å sikre dine verdier, interesser og rettssikkerhet.

Fra kontoret på Stortorvet (Gjensidigegården/Fredriksstad Blad) i Fredrikstad tilbyr vi juridisk rådgivning til næringsdrivende, privatpersoner, offentlige etater og organisasjoner. Advokat Petter Curteis-Hohmann har tidligere arbeidet mye med fast eiendom, særlig plan- og bygningsrett, hos Fylkesmannen og i kommunal sektor. Han har også erfaring fra en rekke andre spørsmål omkring fast eiendom.

Fast eiendom

Regelverket rundt fast eiendom er omfattende, og har stor betydning for de aller fleste. Vi har bred erfaring med plan- og bygningsrett, herunder byggesaker, reguleringsplaner, analyser av utbyggingspotensial, kommuneplan, arealdel, dispensasjon, plankrav, konsekvensutredning, med videre. Videre har vi også betydelig erfaring med kjøp og salg av bolig og hytte, tinglysning, festetomter, håndverkertjenester m.m.

Arv, familie og generasjonsskifte

Arveoppgjør kan medføre vonde og kostbare konflikter. Ved å planlegge kan konfliktene forebygges. Vi har bred erfaring med arv, både forskudd på arv, testamenter og arveoppgjør etter loven. Vi har også erfaring med vergemål og fremtidsfullmakter.

Straff og fri Rettshjelp

Å bli mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt kan være en stor påkjenning. Vi har lang erfaring med strafferett og hvordan både politi, påtalemyndigheten og domstolene fungerer. Derfor jobber vi som forsvarer for både privatpersoner og foretak.

Fast eiendom

Regelverket rundt fast eiendom er omfattende, og har stor betydning for de aller fleste. Vi har bred erfaring med plan- og bygningsrett, herunder byggesaker, reguleringsplaner, analyser av utbyggingspotensial, kommuneplan, arealdel, dispensasjon, plankrav, konsekvensutredning, med videre. Videre har vi også betydelig erfaring med kjøp og salg av bolig og hytte, tinglysning, festetomter, håndverkertjenester m.m.

Arv, familie og generasjonsskifte

Arveoppgjør kan medføre vonde og kostbare konflikter. Ved å planlegge kan konfliktene forebygges. Vi har bred erfaring med arv, både forskudd på arv, testamenter og arveoppgjør etter loven. Vi har også erfaring med vergemål og fremtidsfullmakter.

Straff og fri Rettshjelp

Å bli mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt kan være en stor påkjenning. Vi har lang erfaring med strafferett og hvordan både politi, påtalemyndigheten og domstolene fungerer. Derfor jobber vi som forsvarer for både privatpersoner og foretak.