Sak om tvangsavvikling i Fredriksstad Blad

Sak om tvangsavvikling i Fredriksstad Blad

https://www.f-b.no/nyheter/naringsliv/fredrikstad-tingrett/ville-legge-ned-blir-tvangsavviklet/s/5-59-1590738