Mine fagområder

Fast eiendom

Regelverket rundt fast eiendom er omfattende, og har stor betydning for de aller fleste. Jeg har bred erfaring med plan- og bygningsrett, herunder byggesaker, reguleringsplaner, analyser av utbyggingspotensial, kommuneplan, arealdel, dispensasjon, plankrav, konsekvensutredning, med videre. Jeg har også betydelig erfaring med kjøp og salg av bolig og hytte, tinglysning, festetomter, håndverkertjenester, utleie, husleie, nabotvister, borettslag, sameier, vei, vann og avløp, eiendomsgrenser, arealoverføring, matrikkel, ekspropriasjon, eiendomsforvaltning, allemannsrett, osv. Jeg bistår næringsdrivende, privatpersoner og offentlige etater i store og små saker om fast eiendom. Husk at de fleste privatpersoner har forsikring som dekker advokatutgifter i saker om fast eiendom. Når det trengs samarbeider jeg med byggesakskonsulenter, håndverkere, arkitekter, jordskiftekandidater, meglere og takstmenn.

Løsningsorientert og langsiktig bistand

Jeg fokuserer på å finne løsninger som klienten er tjent med. Noen ganger betyr det at det kjempes til siste slutt, andre ganger at man gir seg. Oftest finnes den beste løsningen et sted mellom ytterpunktene. Jeg tenker langsiktig. Mitt mål er at klienten skal oppnå resultater, anbefale meg til andre og komme tilbake i fremtiden for seinere hjelp fra meg.

Arv, familie og generasjonsskifte

Arveoppgjør kan medføre vonde og kostbare konflikter. Ved å planlegge kan konfliktene forebygges. Jeg har bred erfaring med arv, både forskudd på arv, testamenter og arveoppgjør etter loven. Jeg har også erfaring med vergemål og fremtidsfullmakter. Siden de flestes formuer i hovedsak består av fast eiendom, kombinerer jeg min erfaring på det området med rådgivning om arv og generasjonsskifter.

Konkurs

Jeg har jevnlig bostyreroppdrag for tingretten, og jobber da på vegne av tingretten. I arbeidet fokuserer jeg særlig på å ivareta kreditorer og arbeidstagere med krav til lønnsgarantifondet via NAV. Med min erfaring her bidrar til at det vil være lettere å forstå lovgivningen rundt en konkurs, og hvilke rettigheter man har både som arbeidsgiver og arbeidstaker. Du vil være i trygge hender og vite at alt blir ivaretatt.

Straff og Fri Rettshjelp

Å bli mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt kan være en stor påkjenning. Jeg har jobbet som politiadvokat, og har derfor erfaring med strafferett og hvordan både politi, påtalemyndigheten og domstolene fungerer. Jeg jobber derfor som forsvarer for både privatpersoner og foretak. Jeg har også bred erfaring med kommunenes og statens bruk av såkalte forvaltningsrettslige sanksjoner, for eksempel pålegg, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr.

Styrearbeid

Jeg har styreverv og jobber jevnlig for styrer, da særlig med spørsmål knyttet til fast eiendom. Å være både styreleder / styremedlem er en omfattende, men spennende jobb. Trenger du hjelp til styrearbeid kontakt meg, så kan vi gå igjennom bedriftens ønsker og behov. Jeg kan hjelpe med alt fra arbeidende styreleder, styreevalueringer, leder eller nettverksleder, til f.eks drift av styringsgrupper. Lurer du på noe rundt mine fagområder? Kontakt meg!

Trenger du hjelp fra mine fagområder? Advokatfirmaet Hohmann AS jobber for din rettssikkerhet!