Fast Eiendom

Fast eiendom

Regelverket rundt fast eiendom er omfattende, og har stor betydning for de aller fleste. Jeg har bred erfaring med plan- og bygningsrett, herunder byggesaker, reguleringsplaner, analyser av utbyggingspotensial, kommuneplan, arealdel, dispensasjon, plankrav, konsekvensutredning, med videre. Jeg har også betydelig erfaring med kjøp og salg av bolig og hytte, tinglysning, festetomter, håndverkertjenester, utleie, husleie, nabotvister, borettslag, sameier, vei, vann og avløp, eiendomsgrenser, arealoverføring, matrikkel, ekspropriasjon, eiendomsforvaltning, allemannsrett, osv. Jeg bistår næringsdrivende, privatpersoner og offentlige etater i store og små saker om fast eiendom. Husk at de fleste privatpersoner har forsikring som dekker advokatutgifter i saker om fast eiendom. Når det trengs samarbeider jeg med byggesakskonsulenter, håndverkere, arkitekter, jordskiftekandidater, meglere og takstmenn.

Advokatfirmaet Hohmann AS jobber for din rettssikkerhet!