Konkurs

Konkurs

Jeg har jevnlig bostyreroppdrag for tingretten, og jobber da på vegne av tingretten. I arbeidet fokuserer jeg særlig på å ivareta kreditorer og arbeidstagere med krav til lønnsgarantifondet via NAV. Med min erfaring her bidrar til at det vil være lettere å forstå lovgivningen rundt en konkurs, og hvilke rettigheter man har både som arbeidsgiver og arbeidstaker. Du vil være i trygge hender og vite at alt blir ivaretatt.

Advokatfirmaet Hohmann AS jobber for din rettssikkerhet!