Straff og Fri Rettshjelp

Straff og Fri Rettshjelp

Å bli mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt kan være en stor påkjenning. Jeg har jobbet som politiadvokat, og har derfor erfaring med strafferett og hvordan både politi, påtalemyndigheten og domstolene fungerer. Jeg jobber derfor som forsvarer for både privatpersoner og foretak. Jeg har også bred erfaring med kommunenes og statens bruk av såkalte forvaltningsrettslige sanksjoner, for eksempel pålegg, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr.

Advokatfirmaet Hohmann AS jobber for din rettssikkerhet!