Styrearbeid

Styrearbeid

Jeg har styreverv og jobber jevnlig for styrer, da særlig med spørsmål knyttet til fast eiendom. Å være både styreleder / styremedlem er en omfattende, men spennende jobb. Trenger du hjelp til styrearbeid kontakt meg, så kan vi gå igjennom bedriftens ønsker og behov. Jeg kan hjelpe med alt fra arbeidende styreleder, styreevalueringer, leder eller nettverksleder, til f.eks drift av styringsgrupper.

Advokatfirmaet Hohmann AS jobber for din rettssikkerhet!