Lenker

Advokatforeningen

– advokatenes bransjeorganisasjon i Norge

Allemannsretten

– nyttig informasjon om regelverk knyttet til friluftsliv og ferdsel i naturen

Direktoratet for Byggkvalitet

– nyttige lenker til byggeforskriftene med veiledere

Domstolene

– norges domstoler

Fylkesmannen

– regjeringens og departementenes representant i fylket

Konkursrådet

– nyttig informasjon og veiledning til alle som kommer i kontakt med konkurs

Lovdata

– lover og forskrifter på nett

Norsk kommunalteknisk forening

– organisasjon som jobber for å dele kunnskap om kommunalteknikk og skape nettverk

Norsk vann

– interesseorganisasjon for vannbransjen

Politiet

– politi, påtalemyndighet og forvaltningsorgan

Rettsdata

– rettskilder på nett

Se Eiendom

– enkel tilgang på eiendomsinformasjon på nett

Statens kartverk

– tinglysning og eiendomsinformasjon

Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet

– tilsyn med advokatvirksomhet i Norge

Østfold fylkeskommune

– regional planmyndighet som står bak fylkesplaner med videre

Østfold kommunerevisjon

– interkommunal revisjonsordning for Fredrikstad, Hvaler, Halden, Moss, Rygge, Råde og Sarpsborg
Advokatfirmaet Hohmann AS jobber for din rettssikkerhet!